W styczniu 2024 rozpocznie się proces składania wniosków na szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Od 2 stycznia 2024 roku rozpoczyna się w Zbrosławicach nabór wniosków do nowego Programu budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Program ten, zdefiniowany w załączniku do uchwały, obejmuje szereg istotnych aspektów, takich jak zasady realizacji, kryteria uczestnictwa, metody finansowania, a także kryteria wyboru nieruchomości do włączenia w program. Ustalono również zasady dotyczące zwrotu otrzymanego dofinansowania, a także dostarczono wzory dokumentów niezbędnych do przystąpienia do programu, w tym deklaracji uczestnictwa oraz umowy o realizacji budowy.


Firma RADMON, działając w ramach dotacji udzielanej przez Gminę Zbrosławice na budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, oferuje kompleksowe usługi obejmujące zarówno montaż zbiornika bezodpływowego, jak i instalację przydomowej oczyszczalni ścieków. Zapraszamy do kontaktu: +48 609 350 293 lub wizyty osobistej:

ul. Polna 12A, 42-674 Kamieniec
gmina: Zbrosławice
pow. Tarnowskie Góry
woj. Śląskie

Na co jest dotacja?

W ramach programu, beneficjenci będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji. Przewidziano kwotę 4.000,00 zł brutto na budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego przeznaczonego do gromadzenia ścieków bytowych oraz 6.000,00 zł brutto na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ważne daty

Termin składania deklaracji w 2024 roku wyznaczono na okres od 2 stycznia do 29 lutego. Liczba nieruchomości, które zostaną zakwalifikowane do programu, będzie zależała od dostępnych środków finansowych Gminy. Początkowe szacunki wskazują na możliwość realizacji około 25 instalacji w ciągu roku.

Jak złożyć wniosek na dotację na budowę szamba lub oczyszczalni?

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu lub rozwiać wszelkie wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Zbrosławicach. Doświadczeni pracownicy wydziału są dostępni pod numerem telefonu 32 666 44 02, gdzie chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące szczegółów programu, procesu aplikacyjnego, wymagań dotyczących dokumentacji oraz wszelkich innych kwestii związanych z realizacją projektu.

Wydział Gospodarki Komunalnej w Zbrosławicach jest otwarty w standardowych godzinach pracy, co umożliwia kontakt telefoniczny w dogodnym czasie. Ponadto, istnieje możliwość umówienia się na osobiste spotkanie w celu dokładniejszego omówienia szczegółów programu oraz uzyskania pomocy w wypełnianiu niezbędnych formularzy i dokumentów.

Dzień tygodniaUrząd ZbrosławiceKasa
Poniedziałek7:00 – 15:007:30 – 14:00
Wtorek7:00 – 15:007:30 – 14:00
Środa7:00 – 17:007:30 – 15:45
Czwartek7:00 – 15:007:30 – 14:00
Piątek7:00 – 13:007:30 – 12:00
Godziny otwarcia – Urząd Gminy Zbrosławice

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Gminy Zbrosławice, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje, w tym elektroniczne wersje dokumentów aplikacyjnych oraz szczegółowe wytyczne dotyczące programu. Dzięki temu można przygotować się do procesu aplikacyjnego jeszcze przed skontaktowaniem się z wydziałem.

Pamiętaj, że Wydział Gospodarki Komunalnej w Zbrosławicach jest tutaj, aby pomóc mieszkańcom w pełnym wykorzystaniu oferowanych możliwości i zapewnić wsparcie na każdym etapie procesu aplikacyjnego.

Deklaracja przystąpienia do programu

W deklaracji przystąpienia do programu budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych należy zawrzeć następujące informacje i dokumenty:

 • Dane Osobowe Właściciela/Właścicieli Nieruchomości: Imię i nazwisko właściciela/właścicieli nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja.
 • Adres/y Zamieszkania Właściciela/Właścicieli: Pełny adres zamieszkania właściciela/właścicieli.
 • Telefon Kontaktowy: Numer telefonu do kontaktu z właścicielem/właścicielami.
 • Informacje o Nieruchomości: Adres nieruchomości, na której realizowana będzie budowa, Numer i obręb geodezyjny działki.
 • Status Nieruchomości: Informacja, czy nieruchomość jest zamieszkała (TAK/NIE), Czy budynek mieszkalny jest oddany do użytkowania (TAK/NIE).
 • Ilość Osób Mieszkających w Gospodarstwie Domowym: Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, zgodnie ze zgłoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Deklaracja Finansowa: Oświadczenie o woli pokrycia pozostałych kosztów inwestycji, nieobjętych dofinansowaniem.
 • Świadomość Obowiązków: Oświadczenie o świadomości obowiązków związanych z posiadaniem i utrzymaniem szczelnego zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Deklaracja Nieprowadzenia Działalności Gospodarczej: Oświadczenie, że użytkowanie obiektu nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Załączniki Dodatkowe:
  • Mapa ewidencyjna/zasadnicza nieruchomości.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
  • Kserokopie faktur/rachunków za ostatnie 12 miesięcy.

Powyższe informacje i dokumenty są niezbędne do prawidłowego złożenia deklaracji i uczestnictwa w programie. Pełna deklaracja: https://www.zbroslawice.pl/files/image/Wniosek_-_Deklaracja_przyst%C4%85pienia.pdf

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej

W rozliczeniu dotacji celowej udzielonej ze środków budżetu Gminy Zbrosławice na budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego lub indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, należy zawrzeć następujące informacje i dokumenty:

 • Dane Właściciela Nieruchomości: Pełne imię i nazwisko właściciela nieruchomości.
 • Adres Nieruchomości: Dokładny adres nieruchomości, wraz z numerem działki.
 • Informacje o Umowie z Gminą:
  • Data zawarcia umowy z Gminą.
  • Numer umowy.
 • Rodzaj Zainstalowanego Urządzenia: Szczegółowy opis rodzaju zainstalowanego urządzenia (szczelny zbiornik bezodpływowy/przydomowa oczyszczalnia ścieków).
 • Miejsce Odprowadzania Oczyszczonych Ścieków: Opis miejsca, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki (np. studnia chłonna, drenaż, ciek wodny).
 • Dokumenty Potwierdzające Prawidłową Realizację Zadania:
  • Oryginał faktury VAT/rachunku potwierdzającego poniesione wydatki.
  • Protokół odbioru robót budowlanych sporządzony między wykonawcą a właścicielem.
  • Dwie oferty potwierdzające rozeznanie rynku.
  • Zaświadczenie o udzieleniu 5-letniej gwarancji przez wykonawcę.
  • W przypadku oczyszczalni ścieków, deklaracja potwierdzająca właściwości użytkowe zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 lub nowszą.
  • Certyfikaty i atesty zamontowanych materiałów.
 • Kwota Poniesionych Wydatków: Wartość netto i brutto poniesionych wydatków na realizację inwestycji.

Ważne jest, aby wszystkie informacje były dokładne i zgodne z rzeczywistością, a dołączone dokumenty były kompletne i aktualne. To zapewni prawidłowe i sprawne przeprowadzenie procesu rozliczenia dotacji.

Źródło: https://www.zbroslawice.pl/aktualnosci/w-styczniu-rusza-nabor-wnioskow.html

Zamów szambo lub oczyszczalnię

Firma RADMON, działając w ramach dotacji udzielanej przez Gminę Zbrosławice na budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, oferuje kompleksowe usługi obejmujące zarówno montaż zbiornika bezodpływowego, jak i instalację przydomowej oczyszczalni ścieków. Zapraszamy do kontaktu: +48 609 350 293 lub wizyty osobistej:

ul. Polna 12A, 42-674 Kamieniec
gmina: Zbrosławice
pow. Tarnowskie Góry
woj. Śląskie

3.7/5 - (3 votes)

Autor: inż. Mariusz Krupa