NABÓR WNIOSKÓW – PROGRAM „OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE

Ruszają dotacje na 2024 rok, więcej informacji o dotacji na szamba i przydomowe oczyszczalnie znajdziesz tutaj: https://www.oczyszczalnieprzydomowe-szamba.pl/blog/w-styczniu-2024-rozpocznie-sie-proces-skladania-wnioskow-zbroslawice/

Dofinansowanie przydomowa oczyszczalnia ścieków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza do składania wniosków w ramach PROGRAMU „Przydomowa Oczyszczalnia”. Nabór dotyczy min. mieszkańców powiatów Tarnowskie Góry, Gliwice, Katowice, Chorzów, Lubliniec oraz Zabrze w województwie śląskim. Program umożliwia finansowanie zakupu i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków o maksymalnej wydajności 7,5 m3/d.

Przeróbka szamba na oczyszczalnię biologiczną


RADMON

+48 609 350 293
ul. Polna 12A, 42-674 Kamieniec
biuro@radmon.pl

gmina: Zbrosławice
pow. Tarnowskie Góry
woj. Śląskie, Śląsk

Wywóz szamba oraz okresowego opróżniania zawartości przydomowego szamba realizuje Firma Kamra-Trans

Nasze usługi oferujemy dla klientów województw: Śląskie, Opolskie, Małopolskie.

Jeśli jesteś z okolic: Zabrze, Gliwice, Pyskowice, Tarnowskie Góry, Bytom, Ruda Śląska, Katowice, Rybnik, Knurów, Lubliniec, Racibórz, Żory, Miasteczko Śląskie, Zbrosławice, Kamieniec, Zawada, Boniowice, Tworóg, Brynek, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Opole, Strzelce Opolskie, Zawdzkie, Kraków, Dąbrowa Górnicza , Częstochowa,Zawiercie, Zwardoń, Żywiec,Tychy, Ustroń, Węgierska Górka, Będzin, Bielsko Biała, Toszek,Koziegłowy, Kroczyce, Łaziska Górne

Beneficjentami środków są osoby fizyczne

Przydomowe oczyszczalnie ścieków dofinansowanie z gminy

Beneficjentami środków finansowych w ramach tego programu są osoby fizyczne, które posiadają status właściciela lub współwłaściciela nieruchomości. Do grupy tej zaliczają się również właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych, które znajdują się na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste. Warunkiem koniecznym jest, aby te nieruchomości były zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. Program ten jest skierowany do osób, które planują przyłączenie przydomowych oczyszczalni ścieków do swoich nieruchomości. Jest to inicjatywa mająca na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zastosowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków. Dzięki temu mieszkańcy województwa śląskiego mają możliwość dofinansowania inwestycji w przydomowe oczyszczalnie ścieków, co przyczynia się do podniesienia standardu życia oraz ochrony środowiska naturalnego w ich regionie.

Budżet Programu „Przydomowa Oczyszczalnia”

Dotacja do przydomowej oczyszczalni ścieków

Budżet Programu „Przydomowa Oczyszczalnia” został ustalony na poziomie 4.000.000,00 zł, co stanowi znaczącą sumę przeznaczoną na wsparcie ekologicznych inicjatyw w regionie. W przypadku, gdy część z tych środków nie zostanie wykorzystana w ciągu danego roku kalendarzowego, kwota ta nie przepada, lecz jest przenoszona na kolejny rok. Dzięki temu zapewniona jest ciągłość finansowania i możliwość realizacji projektów, które mogłyby nie zmieścić się w ramach jednorocznego budżetu.

Co do formy dofinansowania, program oferuje dotacje, które mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia. Jest to znaczące wsparcie, które może znacznie obniżyć finansowe obciążenie dla beneficjentów. Maksymalna kwota dotacji na jedno przedsięwzięcie wynosi 8.000,00 zł. Oznacza to, że w przypadku większych inwestycji, beneficjenci będą musieli pokryć pozostałą część kosztów z własnych środków.

Takie rozwiązanie finansowe ma na celu zachęcenie jak największej liczby mieszkańców do inwestowania w przydomowe oczyszczalnie ścieków, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie. Jednocześnie, limitowanie maksymalnej kwoty dotacji do 8.000,00 zł pozwala na rozsądne rozdysponowanie funduszy programu, umożliwiając wsparcie większej liczby projektów.

Nabór wniosków w ramach Programu „Przydomowa Oczyszczalnia”

Nabór wniosków w ramach Programu „Przydomowa Oczyszczalnia” jest prowadzony w trybie ciągłym, co oznacza, że zainteresowani mogą składać swoje wnioski bez przerwy od dnia 1 lutego 2023 roku aż do 30 czerwca 2024 roku. Jest to okres, w którym beneficjenci mają możliwość zgłaszania swoich projektów i aplikowania o dofinansowanie.

Jednakże, istotnym zastrzeżeniem jest to, że nabór może zostać zakończony lub wstrzymany przed wyznaczonym terminem końcowym, jeśli liczba złożonych wniosków przekroczy planowany budżet programu. W takim przypadku, decyzja o zakończeniu naboru będzie podjęta w oparciu o aktualny stan wykorzystania środków finansowych. To oznacza, że potencjalni beneficjenci powinni rozważyć złożenie swoich wniosków możliwie jak najszybciej, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

Dodatkowo, zgodnie z ust. 5.3. regulaminu naboru, mogą obowiązywać dodatkowe warunki lub ograniczenia, które wpływają na proces składania i rozpatrywania wniosków. Zaleca się, aby wszyscy zainteresowani dokładnie zapoznali się z treścią regulaminu, aby mieć pełną świadomość wszystkich wymagań i warunków uczestnictwa w programie.

Tryb ciągły naboru wniosków daje dużą elastyczność i dostępność programu, ale jednocześnie wymaga od potencjalnych beneficjentów świadomości ograniczeń budżetowych i konieczności zapoznania się z regulaminem naboru.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

5/5 - (1 vote)

Autor: inż. Mariusz Krupa