RADMON

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków cena z montażem

oczyszczalnia ekologiczna, ekologiczne oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnia przydomowa, szambo biologiczne

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze zbiornikiem bezodpływowym

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze zbiornikiem bezodpływowym to system służący do oczyszczania ścieków na terenie nieruchomości, który nie wymaga odprowadzania przetworzonych ścieków do zewnętrznego systemu kanalizacyjnego.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków betonowa

Przydomowa oczyszczalnia ścieków betonowa to rodzaj lokalnego systemu oczyszczania ścieków, który jest zazwyczaj instalowany w gospodarstwach domowych, gdzie nie ma dostępu do centralnej kanalizacji. Jak wskazuje nazwa, ta oczyszczalnia jest zbudowana z betonu, co zapewnia jej trwałość i odporność na warunki środowiskowe.

Czy można samemu zrobić oczyszczalnie ścieków?

Czy istnieje możliwość samodzielnego montażu przydomowej oczyszczalni ścieków?
Większość producentów tych urządzeń akceptuje samodzielny montaż, nie wiążąc go z ryzykiem utraty gwarancji. Jednakże, nie jest to zasada uniwersalna. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, czy samodzielne wykonanie prac nie wpłynie na utratę gwarancji producenta, szczególnie jeśli zdecydujemy się nie korzystać z usług profesjonalnej ekipy montażowej.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków cena z montażem

Domowa oczyszczalnia ścieków, wyposażona w zbiornik bezodpływowy, stanowi inwestycję w przedziale cenowym 14900-18900 zł. Reprezentuje ona zaawansowane rozwiązanie pozwalające na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków na obszarze własnej posesji. Wykorzystanie zbiornika bezodpływowego eliminuje potrzebę podłączania do sieci kanalizacyjnej miejskiej czy gminnej, umożliwiając retencję oczyszczonych ścieków bez ich wydzielania do środowiska zewnętrznego.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – Śląsk, Opolszczyzna, Małopolska

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia przydomowa ze starego szamba – oferujemy innowacyjne rozwiązanie umożliwiające przekształcenie starego betonowego szamba w nowoczesną przydomową oczyszczalnię ścieków. Oferta związana z tym ekonomicznym rozwiązaniem znajduje się TUTAJ.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to idealne rozwiązanie na działki pozbawione zbiorczej kanalizacji lub w przypadku kiedy podłączenie do takiej kanalizacji nie jest możliwe lub jest ekonomicznie nieuzasadnione.

W naszej ofercie znajdują się zarówno oczyszczalnie biologiczne jak i oczyszczalnie ekologiczne (osadnikowe).

Dokonując wyboru rodzaju oczyszczalni musimy wziąć pod uwagę ilość miejsca które chcemy przeznaczyć na zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, czy mamy możliwość podłączenia zasilania elektrycznego, ile osób będzie zamieszkiwać budynek z którego będą dostarczane ścieki do oczyszczalni a także nasz budżet oraz to czy znajdujemy się w obszarze aglomeracji.

Cały proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni biologicznej zachodzi w zamkniętym zbiorniku. Oczyszczalnia biologiczna zajmuje mniej miejsca niż oczyszczalnia ekologiczna, oczyszczalnie biologiczne nadają się zarówno na duże i małe działki.

W oczyszczalni biologicznej rolę odbiornika ścieków oczyszczonych może pełnić studnia chłonna, zbiornik bezodpływowy, poletko drenażowe, tunele rozsączające lub system zraszaczy. Każde z wymienionych rozwiązań jest przez nas dobierane z uwzględnieniem lokalnych warunków, rodzaju i chłonności gruntu, wysokości poziomu wód gruntowych oraz ilości ścieków oczyszczonych. W oczyszczalniach ekologicznych jedyną możliwością rozsączania są tunele rozsączające lub poletko drenażowe.

Lat w branży

MIESIĄCE GWARANCJI

W przypadku oczyszczalni ekologicznej niezwykle istotnym aspektem jest grunt na którym ma zostać zbudowana oczyszczalnia. Dobiera się ją zgodnie z typem danego gruntu. Pod grunty słabo przepuszczalne dobiera się odpowiednio większą ilość drenażu lub tuneli niż pod grunty dobrze przepuszczalne. Jakość gruntu ma również znaczenie przy budowie biologicznej oczyszczalni ścieków, gdy odprowadzenie jest np.: do studni chłonnej wówczas dobiera się odpowiednią jej wielkość. Jeżeli odprowadzenie odbywa się do cieku wodnego jakość gruntu nie ma znaczenia, należy jednak wykonać operat wodno-prawny celem uzyskania zgody na takie rozwiązanie.

Biologiczana oczyszczalnia przydomowa –  oczyszczalnia biologiczna charakteryzuje się ponadto wyższym współczynnikiem oczyszczania ścieków niż oczyszczalnia ekologiczna, dzięki czemu jakość oczyszczonej wody jest o wiele lepsza. Oczyszczalnie biologiczne są wyposażone w systemy sterowania, co wiąże się z koniecznością podłączenia do sieci elektrycznej.

Bardzo dużą rolę odgrywa ilość osób zamieszkujących miejsce gdzie montowana będzie oczyszczalnia. Jej pojemność dobieramy odpowiednio do liczby domowników niezależnie od tego czy przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie ekologiczna czy biologiczna.

Cena. Ceny przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z montażem

przydomowa oczyszczalnia ścieków cena z montażem

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, to inwestycja w zakresie 14900-18900 zł. Jest to zaawansowany system, który umożliwia efektywne oczyszczanie ścieków bezpośrednio na terenie własnej nieruchomości. Dzięki zastosowaniu zbiornika bezodpływowego, system ten nie wymaga podłączenia do miejskiej lub gminnej kanalizacji, ponieważ przetworzone ścieki nie są odprowadzane do zewnętrznego systemu. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla obszarów bez dostępu do centralnej kanalizacji, oferując samowystarczalność w zakresie gospodarowania odpadami oraz znaczące korzyści dla środowiska naturalnego.

Często zadawane pytania

Czy istnieje przydomowa oczyszczalnia ścieków ze zbiornikiem bezodpływowym?

Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków to urządzenie, przez które przepływa stała ilość ścieków, które są oczyszczane i odprowadzane. Ponieważ nie jest to zbiornik bezodpływowy, nie ma konieczności miesięcznego opróżniania – wystarczy to robić 1-2 razy w roku. Dzięki temu przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią rozwiązanie ekonomiczne i wygodne w użytkowaniu.

Nasze realizcje przydomowych oczyszczalni ścieków

41-800 Zabrze

Jako specjalista w dziedzinie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, miałem przyjemność pracować nad projektem dla pana Krzysztofa z Zabrza. Realizacja tego zadania rozpoczęła się od dokładnej analizy warunków gruntowych i środowiskowych na działce zlokalizowanej w centrum Zabrza, co pozwoliło na wybór najbardziej odpowiedniego typu oczyszczalni. Następnie, w ścisłej współpracy z lokalnymi dostawcami i inżynierami, przystąpiliśmy do etapu projektowania systemu, uwzględniając specyfikę działki oraz potrzeby domowników.

Montaż samej oczyszczalni w Zabrzu odbywał się zgodnie z najwyższymi standardami, z uwzględnieniem wszystkich technicznych aspektów systemu. Po zakończeniu prac montażowych, przeprowadziliśmy szereg testów i regulacji, aby upewnić się, że system działa prawidłowo i efektywnie. Cały proces zakończył się szkoleniem pana Krzysztofa i jego rodziny z zakresu obsługi i konserwacji oczyszczalni, co jest istotne dla jej długotrwałego i bezproblemowego funkcjonowania.

 

42-674 Zbrosławice

Jako doświadczony instalator przydomowych oczyszczalni ścieków, miałem przyjemność realizować projekt dla pana Michała w Zbrosławicach. Zbrosławice, będąc miejscowością o szczególnym charakterze, wymagały indywidualnego podejścia do projektu, aby dostosować system do lokalnych warunków i potrzeb klienta.

Na początku współpracy z panem Michałem, przeprowadziliśmy szczegółową analizę warunków gruntowych jego działki w Zbrosławicach. Było to kluczowe dla wyboru najodpowiedniejszego typu oczyszczalni, która mogłaby efektywnie funkcjonować w tych specyficznych warunkach. Po ustaleniu szczegółów projektu, skupiliśmy się na uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od lokalnych władz Zbrosławic, co jest standardową procedurą w takich projektach.

Następnie rozpoczęliśmy prace ziemne, które obejmowały wykop pod oczyszczalnię oraz instalację zbiorników i rur. W tym projekcie szczególną uwagę poświęciliśmy na zapewnienie odpowiedniego systemu drenażowego, aby ochronić środowisko przed potencjalnymi zanieczyszczeniami.

Praca nad tym projektem w Zbrosławicach była dla mnie nie tylko wyzwaniem zawodowym, ale również okazją do przyczynienia się do poprawy jakości środowiska lokalnego poprzez wdrażanie ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania ściekami.

42-666 Tarnowskie Góry

Realizując projekt montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach dla pana Tomasza, miałem okazję dostosować nasze rozwiązania do specyficznych warunków tej historycznej i urokliwej miejscowości. Tarnowskie Góry, z ich charakterystycznym krajobrazem i strukturą gruntową, wymagały szczególnego podejścia do projektowania i instalacji systemu oczyszczania ścieków.

Na początku współpracy z panem Tomaszem przeprowadziliśmy szczegółową analizę warunków gruntowych jego działki w Tarnowskiech Górach. Było to niezbędne do wyboru najodpowiedniejszego typu oczyszczalni, który mógłby efektywnie funkcjonować w tych warunkach. Po opracowaniu projektu, skupiliśmy się na uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od lokalnych władz Tarnowskich Gór, co jest standardową procedurą w takich projektach.

Prace ziemne, obejmujące wykop pod oczyszczalnię oraz instalację zbiorników i rur, zostały wykonane z dużą starannością. W tym projekcie zwróciliśmy szczególną uwagę na zapewnienie efektywnego systemu drenażowego, aby chronić środowisko przed potencjalnymi zanieczyszczeniami.

Montaż oczyszczalni ścieków odbywał się zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi, co zapewniało niezawodność i wydajność systemu. Po zakończeniu montażu przeprowadziliśmy serię testów, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Projekt zakończyliśmy przekazując panu Tomaszowi wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji oczyszczalni, co jest kluczowe dla jej efektywnego działania.

Projekt w Tarnowskich Górach był dla mnie nie tylko zawodowym wyzwaniem, ale również okazją do przyczynienia się do poprawy stanu środowiska lokalnego, poprzez wdrażanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania ściekami.

44-100 Gliwice

Jako specjalista w dziedzinie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, miałem okazję pracować nad interesującym projektem dla pani Anny w Gliwicach. Projekt ten był wyjątkowy ze względu na specyficzne warunki lokalne i potrzeby klientki.

Po dokładnym zbadaniu warunków gruntowych na działce w jednej z dzielnic Gliwic, wybraliśmy odpowiedni typ oczyszczalni, który najlepiej odpowiadał jej wymaganiom oraz specyfice terenu. Współpracując z lokalnymi dostawcami i inżynierami, zaprojektowaliśmy system, który był zarówno efektywny, jak i ekologiczny.

Następnie, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od władz miejskich Gliwic, przystąpiliśmy do prac ziemnych. Wykop pod oczyszczalnię w Gliwicach oraz instalacja zbiorników i rur zostały wykonane z dużą precyzją, aby zapewnić maksymalną wydajność systemu. Kluczowe było również zapewnienie odpowiedniego systemu drenażowego, który chroniłby środowisko przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

42-674 Karchowice

Pracując jako specjalista w dziedzinie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, miałem okazję realizować projekt dla pani Barbary w Karchowicach. Karchowice, będąc miejscowością o unikalnych charakterystykach, wymagały specjalnego podejścia, aby dostosować system oczyszczalni do lokalnych warunków oraz potrzeb klientki.

Początkowy etap współpracy z panią Barbarą skupił się na dokładnej analizie warunków gruntowych jej działki w Karchowicach. To pozwoliło nam na wybór odpowiedniego typu oczyszczalni, który byłby najbardziej efektywny w tych warunkach. Po opracowaniu projektu, skoncentrowaliśmy się na uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od lokalnych władz, co jest standardową procedurą w takich inwestycjach.

Rozpoczęcie prac ziemnych obejmowało wykop pod oczyszczalnię oraz instalację zbiorników i rur w Karchowicach. W tym projekcie zwróciliśmy szczególną uwagę na zapewnienie skutecznego systemu drenażowego, aby chronić środowisko przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Projekt w Karchowicach był dla mnie nie tylko zawodowym wyzwaniem, ale również okazją do przyczynienia się do poprawy stanu środowiska lokalnego, poprzez wdrażanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania ściekami.

40-907 Bytom

Pracując nad instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków w Bytomiu dla pani Ewy, miałem okazję dostosować nasze rozwiązania do specyficznych warunków tej zróżnicowanej i dynamicznie rozwijającej się miejskiej przestrzeni. Bytom, z jego mieszanką starych i nowych struktur miejskich, wymagał szczególnego podejścia do projektowania i instalacji systemu oczyszczania ścieków.

Początkowy etap współpracy z panią Ewą skupił się na dokładnej analizie warunków gruntowych jej działki w Bytomiu. To pozwoliło nam na wybór odpowiedniego typu oczyszczalni, który byłby najbardziej efektywny w tych warunkach. Po opracowaniu projektu, skoncentrowaliśmy się na uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od lokalnych władz Bytomia, co jest standardową procedurą w takich inwestycjach.

Rozpoczęcie prac ziemnych obejmowało wykop pod oczyszczalnię oraz instalację zbiorników i rur. W tym projekcie zwróciliśmy szczególną uwagę na zapewnienie skutecznego systemu drenażowego, aby chronić środowisko przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Montaż oczyszczalni ścieków odbywał się zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi, co gwarantowało niezawodność i wydajność systemu. Po zakończeniu montażu przeprowadziliśmy serię testów, aby upewnić się, że system działa prawidłowo. Projekt zakończyliśmy przekazując pani Ewie wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji oczyszczalni, co jest kluczowe dla jej efektywnego działania.

Projekt w Bytomiu był dla mnie nie tylko zawodowym wyzwaniem, ale również okazją do przyczynienia się do poprawy stanu środowiska lokalnego, poprzez wdrażanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania ściekami.

Czy myśleliście kiedyś o tym, jak możecie przyczynić się do ochrony środowiska, jednocześnie ulepszając swoje domostwo? Firma Radmon przedstawia mieszkańcom Zbrosławic, Ptakowic, Miedar i wielu innych okolic wyjątkową propozycję instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. To nie tylko krok ku ekologii, ale także inwestycja w przyszłość i zwiększenie komfortu życia w Waszych domach.

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków zamiast tradycyjnego szamba to decyzja, która niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim, jest to rozwiązanie znacznie bardziej przyjazne dla środowiska, redukujące ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Dodatkowo, nowoczesne oczyszczalnie charakteryzują się większą efektywnością i zazwyczaj zajmują mniej miejsca niż standardowe szamba. Co więcej, mogą one znacząco zmniejszyć koszty eksploatacji systemu kanalizacyjnego w długoterminowej perspektywie.

Radmon, z siedzibą na Polnej 12A w Kamienicu, jest liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków. Nasze wieloletnie doświadczenie i zespół wykwalifikowanych ekspertów pozwalają nam oferować usługi najwyższej klasy, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Projektujemy systemy oczyszczalni z myślą o optymalnej efektywności i minimalizacji wpływu na środowisko.

Zapraszamy mieszkańców Tarnowskich Gór, Bytomia, Gliwic, Zabrza, Lublińca i wszystkich innych wymienionych miejscowości do kontaktu z nami. Niezależnie od tego, czy mieszkacie w Wielowsi, Kotkowie, czy Pyskowicach, nasza oferta jest dostępna dla Was! Teraz jest idealny czas, aby podjąć działania na rzecz ochrony naszej planety, jednocześnie podnosząc standard swojego życia.

Skontaktowanie się z nami gwarantuje pełne wsparcie na każdym etapie – od projektowania po wykonanie. Nasze biuro jest otwarte codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 07:00 – 19:00. Możecie się z nami skontaktować zarówno telefonicznie pod numerem +48 609 350 293, jak i mailowo na adres biuro@radmon.pl.

Nie zwlekajcie! Zadbajcie o środowisko już dziś, decydując się na przydomową oczyszczalnię ścieków. Firma Radmon jest tutaj, aby wspierać Was na każdym kroku ku ekologiczniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Nasi zadowoleni klienci pochodzą z takich miejscowości jak: Zbrosławice, Ptakowice, Miedary, Wilkowice, Laryszów, Kamieniec, Wieszowa, Zawada, Karchowice, Jaśkowice, Księży Las, Połomia, Rybna, Opatowice, Repty Śląskie, Strzybnica, Pniowiec, Tarnowskie Góry, Bytom, Górniki, Stolarzowice, Sucha Góra, Tworóg, Brynek, Nowa Wieś Tworoska, Hanusek, Boruszowice, Miasteczko Śląskie, Zalew Chechło, Nowe Chechło, Świerklaniec, Orzech, Nakło Śląskie, Radzionków, Łubie, Łubki, Jasiona, Kopienica, Wielowieś, Kotków, Wojska, Szałsza, Przezchlebie, Jaśkowice, Czekanów, Gliwice, Czechowice koło Gliwic, Żerniki, Zabrze, Grzybowice, Łabędy, Świętoszowice, Pyskowice, Dzierżno, Osiedle Mikoszowina, Lubliniec, Kokotek, Pusta Kuźnica

5/5 - (8 votes)