Właściciele szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nakło powinni być świadomi istotnych zmian w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku. Nowe zasady, które weszły w życie na początku tego roku, wprowadzają zmiany w zakresie opróżniania zbiorników. Zgodnie z nowymi przepisami, zbiorniki te powinny być opróżniane w zależności od ilości zużytej wody i pojemności zbiornika, ale nie rzadziej niż raz na dwa lata w przypadku oczyszczalni i trzy razy w roku w przypadku szamb.

Ważne jest, aby właściciele tych zbiorników zgłosili ich obecność do ewidencji gminnej. Ponadto, faktury i rachunki za wywóz nieczystości muszą być przechowywane przez okres dwóch lat i przedstawiane na żądanie Straży Miejskiej lub pracowników urzędu. Nowością jest możliwość zgłaszania potrzeby wywozu nieczystości za pomocą darmowej aplikacji mobilnej, co ułatwia komunikację z firmami asenizacyjnymi. Na terenie gminy Świerklaniec wywóz szamba zapewnia Firma Kamra-Trans.

W tym kontekście, warto polecić firmę RADMON, która specjalizuje się w montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. RADMON oferuje nie tylko profesjonalny montaż, ale również doradztwo w zakresie dostosowania oczyszczalni do indywidualnych potrzeb i warunków panujących na danej nieruchomości. Dzięki współpracy z RADMON, właściciele nieruchomości mogą być pewni, że ich systemy oczyszczania ścieków będą funkcjonować efektywnie i zgodnie z najnowszymi przepisami, co jest szczególnie ważne w świetle wprowadzonych zmian. RADMON zapewnia również wsparcie w zakresie regularnego serwisu i konserwacji oczyszczalni, co jest kluczowe dla zachowania ich sprawności i zgodności z obowiązującymi normami.

Przeróbka szamba na oczyszczalnię biologiczną


RADMON

+48 609 350 293
ul. Polna 12A, 42-674 Kamieniec
biuro@radmon.pl

gmina: Zbrosławice
pow. Tarnowskie Góry
woj. Śląskie, Śląsk

Wywóz szamba oraz okresowego opróżniania zawartości przydomowego szamba realizuje Firma Kamra-Trans

Nasze usługi oferujemy dla klientów województw: Śląskie, Opolskie, Małopolskie.

Jeśli jesteś z okolic: Zabrze, Gliwice, Pyskowice, Tarnowskie Góry, Bytom, Ruda Śląska, Katowice, Rybnik, Knurów, Lubliniec, Racibórz, Żory, Miasteczko Śląskie, Zbrosławice, Kamieniec, Zawada, Boniowice, Tworóg, Brynek, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Opole, Strzelce Opolskie, Zawdzkie, Kraków, Dąbrowa Górnicza , Częstochowa,Zawiercie, Zwardoń, Żywiec,Tychy, Ustroń, Węgierska Górka, Będzin, Bielsko Biała, Toszek,Koziegłowy, Kroczyce, Łaziska Górne

Dlaczego warto zrezygnować z szamba na rzecz przydomowej oczyszczalni ścieków?

Rezygnacja z tradycyjnego szamba na rzecz przydomowej oczyszczalni ścieków przynosi szereg korzyści, zarówno środowiskowych, jak i ekonomicznych. Oto główne powody, dla których warto rozważyć taki krok:

 1. Ochrona środowiska: Przydomowe oczyszczalnie ścieków są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż szamba. Oczyszczają ścieki do poziomu, który pozwala na bezpieczne odprowadzenie ich do gruntu lub wód powierzchniowych, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.
 2. Zgodność z przepisami prawnymi: Wiele regionów wprowadza coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące gospodarowania ściekami. Przydomowe oczyszczalnie często są bardziej zgodne z lokalnymi regulacjami, co pozwala uniknąć potencjalnych problemów prawnych i karnych.
 3. Redukcja kosztów: Chociaż początkowy koszt instalacji oczyszczalni może być wyższy niż szamba, w dłuższej perspektywie może to przynieść oszczędności. Oczyszczalnie wymagają rzadszego opróżniania, co obniża koszty związane z wywozem nieczystości.
 4. Lepsza efektywność: Nowoczesne oczyszczalnie ścieków są wydajne i skuteczne w oczyszczaniu ścieków, co jest korzystne zarówno dla użytkownika, jak i środowiska.
 5. Wartość nieruchomości: Posiadanie nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków może podnieść wartość nieruchomości, ponieważ jest to atrakcyjna cecha dla potencjalnych kupujących, szczególnie w obszarach, gdzie ochrona środowiska jest priorytetem.
 6. Komfort użytkowania: Przydomowe oczyszczalnie są zazwyczaj mniej uciążliwe w użytkowaniu niż szamba. Są cichsze, mniej wyczuwalne zapachowo i łatwiejsze w utrzymaniu.
 7. Samowystarczalność: Instalacja oczyszczalni ścieków zwiększa niezależność od publicznych systemów kanalizacyjnych, co może być szczególnie ważne w obszarach oddalonych od miejskich sieci kanalizacyjnych.
 8. Trwałość i niezawodność: Nowoczesne oczyszczalnie są zaprojektowane tak, aby były trwałe i niezawodne, co oznacza mniej problemów i potencjalnych awarii w porównaniu do tradycyjnych szamb.

Podsumowując, przejście z szamba na przydomową oczyszczalnię ścieków jest decyzją, która przynosi korzyści zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, przyczyniając się do ochrony środowiska i poprawy jakości życia.

Czy istnieje możliwość montażu oczyszczalni w starym szambie?

Montaż oczyszczalni ścieków w istniejącym szambie jest możliwy, ale zależy od kilku czynników. Oto kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę:

 1. Stan techniczny szamba: Najważniejszym czynnikiem jest stan techniczny istniejącego szamba. Musi ono być szczelne i wystarczająco mocne, aby wytrzymać dodatkowe obciążenia związane z instalacją systemu oczyszczającego. Jeśli szambo jest stare lub uszkodzone, może wymagać naprawy lub wzmocnienia.
 2. Pojemność i wymiary: Oczyszczalnia musi mieścić się w istniejącym szambie, co oznacza, że jego rozmiary i kształt muszą być odpowiednie do zainstalowania potrzebnego sprzętu. Niektóre systemy oczyszczania wymagają więcej miejsca niż inne.
 3. Typ oczyszczalni: Istnieją różne typy przydomowych oczyszczalni ścieków, a nie wszystkie z nich nadają się do instalacji w starym szambie. Należy wybrać system, który jest kompatybilny z istniejącą infrastrukturą.
 4. Dostępność i lokalizacja: Montaż oczyszczalni w starym szambie wymaga dostępu dla ekipy montażowej i sprzętu. Trzeba upewnić się, że lokalizacja szamba pozwala na przeprowadzenie prac montażowych.
 5. Zgodność z przepisami: Należy sprawdzić, czy taka adaptacja jest zgodna z lokalnymi przepisami budowlanymi i środowiskowymi. W niektórych przypadkach może być wymagane uzyskanie odpowiednich pozwoleń.
 6. Koszty: Należy również rozważyć koszty związane z adaptacją szamba, które mogą obejmować naprawy, wzmocnienia, zakup i instalację systemu oczyszczającego oraz ewentualne prace ziemne.
 7. Konsultacja z ekspertem: Zawsze zaleca się konsultację z fachowcem lub firmą specjalizującą się w oczyszczalniach ścieków. Mogą oni ocenić stan istniejącego szamba i doradzić, czy montaż oczyszczalni jest możliwy i opłacalny.

Podsumowując, choć montaż oczyszczalni w starym szambie jest możliwy, wymaga dokładnej oceny wielu czynników i często specjalistycznej wiedzy. Warto skonsultować się z profesjonalistami, aby zapewnić, że taka adaptacja będzie bezpieczna, efektywna i zgodna z obowiązującymi przepisami.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków przepisy

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to instalacja służąca do oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, które nie są podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Jest to rozwiązanie szczególnie popularne w obszarach wiejskich lub na terenach, gdzie budowa tradycyjnej kanalizacji jest technicznie trudna lub ekonomicznie nieuzasadniona. Przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwalają na efektywne usuwanie zanieczyszczeń organicznych, zawiesin, a także, w zależności od technologii, składników biogennych takich jak azot i fosfor.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – przepisy

Przepisy i wymogi prawne

W Polsce funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków regulują przede wszystkim:

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określa ogólne zasady dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także obowiązki właścicieli nieruchomości w tym zakresie.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zawiera szczegółowe wymogi techniczne dla instalacji sanitarnych, w tym oczyszczalni ścieków.
 3. Prawo wodne – reguluje kwestie związane z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi, a także wymagania dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniem.

Kluczowe wymogi

 • Pozwolenie wodnoprawne: W zależności od lokalizacji i specyfiki instalacji, może być wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi lub do wód.
 • Deklaracja zgodności: Urządzenia do oczyszczania ścieków muszą posiadać deklarację zgodności z normami polskimi lub europejskimi, potwierdzającą ich efektywność oczyszczania.
 • Projekt techniczny: Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być poprzedzona wykonaniem projektu technicznego, który uwzględnia lokalne warunki gruntowo-wodne, a także przewidywane obciążenie ściekami.
 • Regularna eksploatacja i konserwacja: Właściciel oczyszczalni jest zobowiązany do regularnego przeglądu i konserwacji urządzenia, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie i wysoką efektywność oczyszczania.

Wybór technologii

Na rynku dostępne są różne technologie przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym oczyszczalnie biologiczne, mechaniczno-biologiczne, roślinne (fitooczyszczalnie) czy złoża drenażowe. Wybór odpowiedniej technologii zależy od wielu czynników, takich jak wielkość gospodarstwa domowego, dostępna przestrzeń, warunki gruntowo-wodne oraz indywidualne preferencje właściciela.

Przepisy dotyczące przydomowych oczyszczalni w formie tabeli

AspektOpisPrzepisy i wymogi prawne
Pozwolenie wodnoprawneMoże być wymagane dla odprowadzania oczyszczonych ścieków do ziemi lub wód.Prawo wodne
Deklaracja zgodnościUrządzenia muszą posiadać deklarację zgodności z normami, potwierdzającą ich efektywność oczyszczania.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
Projekt technicznyKonieczność wykonania projektu technicznego, uwzględniającego lokalne warunki oraz obciążenie ściekami.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące warunków technicznych
Regularna eksploatacja i konserwacjaWłaściciel jest zobowiązany do regularnego przeglądu i konserwacji urządzenia.Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wybór technologiiDostępne są różne technologie (biologiczne, mechaniczno-biologiczne, roślinne, złoża drenażowe).Zależy od indywidualnych potrzeb i warunków
Ochrona środowiskaOczyszczalnie zmniejszają wpływ ścieków na środowisko, oczyszczając je przed wprowadzeniem do ziemi lub wód.Prawo wodne, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Przepisy dotyczące przydomowych oczyszczalni w formie tabeli
5/5 - (2 votes)

Autor: inż. Mariusz Krupa