Podłączanie odpływów domowych do systemu kanalizacyjnego w celu uniknięcia zalewania ściekami. Dla domostw znajdujących się w regionach narażonych na powodzie lub intensywne opady, zaleca się podjęcie odpowiednich środków przygotowawczych, aby uniknąć ryzyka zalania domu przez ścieki.

Zabezpieczenie przed cofaniem ścieków w raz z całym systemem oraz montażem oraz serwisem zamówisz w Firmie Navotech: tel: +48 32 777 11 44
tel: +48 32 777 10 90

PRZYCZYNY ZALEWANIA DOMÓW ŚCIEKAMI

W rejonach narażonych na powodzie lub intensywne opady deszczu, istotne jest podjęcie odpowiednich środków, aby przygotować się na wzrost poziomu wody, który może prowadzić do zalewania domów ściekami.

Ścieki mogą przedostać się do wnętrza domów na różne sposoby:

  • Jeśli lokalne oczyszczalnie ścieków lub część systemu kanalizacyjnego zostaną zalane, ścieki mogą zacząć cofać się do domów.
  • W obszarach, gdzie systemy odprowadzania wód deszczowych i ściekowych są połączone, intensywne opady mogą spowodować, że woda deszczowa i ścieki będą cofać się do wnętrza domów. Warto skontaktować się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, czy taka sytuacja ma miejsce w danym obszarze.
  • W domach na terenach wiejskich z systemami septycznymi, ścieki mogą cofać się do wnętrza, jeśli system zostanie zalany.

Aby zminimalizować ryzyko cofania się ścieków do domu, właściciele powinni zabezpieczyć miejsca, przez które ścieki mogą dostać się do środka, szczególnie podczas obfitych opadów deszczu lub powodzi. Ścieki nie tylko mogą uszkodzić konstrukcję budynku i wykończenie, ale również zawierają wysokie stężenia bakterii, pierwotniaków i innych patogenów, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Woda zawsze dąży do najniższego punktu, więc jeśli poziom ścieków lub wody powodziowej przewyższa poziom odpływów w domu, na przykład w piwnicy, może dojść do ich zalewania.

ZABEZPIECZENIE PRZED COFANIEM ŚCIEKÓW

Nowoczesne domy często są wyposażone w zawory zwrotne lub przeciwprzepływowe w głównej linii kanalizacyjnej, co ogranicza ryzyko cofania się ścieków. Te zawory posiadają specjalną klapę, która umożliwia przepływ ścieków tylko w jednym kierunku. Ważne jest, aby corocznie kontrolować zawory zwrotne pod kątem zanieczyszczeń i sprawności działania. W domach zainstalowanym zaworem zwrotnym, miejsce dostępu do niego zazwyczaj znajduje się na podłodze w okolicy głównego punktu kanalizacyjnego.

W niektórych domach stosuje się również zawory krosowe lub nożowe, które można łatwo wyłączyć w sytuacji zagrożenia zalaniem lub cofnięciem ścieków. Po zamknięciu, zawór odcinający całkowicie blokuje przepływ ścieków, co oznacza, że korzystanie z toalety i wody w domu staje się niemożliwe. Zawór zwrotny można również montować w już istniejących budynkach – w tym celu należy zwrócić się do licencjonowanego instalatora, który zainstaluje zawór wewnętrzny lub zewnętrzny.

Dla domów bez zainstalowanych zaworów zwrotnych, alternatywą mogą być wtyczki z mechanizmem przeciwprzepływowym do montażu w odpływach podłogowych. Te wtyczki są wyposażone w kulę lub pływak, które zapobiegają cofaniu się wody lub ścieków, jednocześnie umożliwiając odprowadzanie wody do kanalizacji. Wtyczki te mogą pozostać na swoim miejscu przez cały rok, zapewniając ciągłą ochronę.

DECYZJA O ZABEZPIECZENIU ODPŁYWÓW

Rozważenie, czy i kiedy zabezpieczyć odpływy z toalet, pryszniców i pralek, zależy od wielu czynników. Mieszkańcy obszarów zagrożonych wysokim ryzykiem powodzi powinni sprawdzić, jaki rozmiar zatyczek jest potrzebny do zabezpieczenia domowych odpływów, zwłaszcza gdy prognozuje się, że poziom wody przekroczy bezpieczne granice. Nie należy odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę, gdyż w momencie zbliżającej się powodzi zatyczki mogą być trudno dostępne.

Zbadaj niższe partie swojego domu, szczególnie piwnicę, aby ustalić, które elementy są połączone z kanalizacją. Odpływy z pryszniców, wanien, umywalek, pralek i toalet mogą stanowić potencjalne drogi dla ścieków do wnętrza domu. Jeżeli łazienki na niższych piętrach nie są używane, warto rozważyć wcześniejsze zabezpieczenie ich odpływów.

Zanim wybierzesz się po zakup korków do odpływów, zdejmij kratki ściekowe lub inne elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej i zmierz średnicę rur, aby dokładnie wiedzieć, jakiego rozmiaru zatyczki są potrzebne. Każdy dom i odpływ może mieć inne wymiary, więc nie zakładaj, że standardowy rozmiar pasuje do wszystkich instalacji w twoim domu.

ZAWORY ZWROTNE

To trwałe rozwiązania instalowane w odpływach podłogowych, wyposażone w mechanizm z kulą lub pływakiem, który automatycznie zamyka się przy cofaniu się wody. Gdy ścieki zaczynają cofać się w rurze, mechanizm ten wznosi się, blokując przepływ i uszczelniając rurę. Zawory zwrotne są zaprojektowane do pozostawienia w miejscu przez cały rok, jednak zaleca się ich kontrolę co najmniej raz rocznie, aby upewnić się, że są w pełni sprawne.

ZABEZPIECZENIE ODPŁYWÓW PODŁOGOWYCH

W przypadku możliwości wyjęcia kratki odpływowej, należy zainstalować specjalne korki. Można również zastosować zawory pływakowe z funkcją przeciwprzepływową, które są montowane w rurach odpływowych i umożliwiają przepływ wyłącznie w jednym kierunku. Takie rozwiązania sprawdzają się w domach z nowoczesnymi piecami posiadającymi odpływy kondensacyjne podłączone do systemu odpływowego podłogi. Zawór pływakowy zapobiega cofaniu się ścieków do wnętrza, jednocześnie umożliwiając odprowadzanie kondensatu z pieca.

Do uszczelnienia odpływów podłogowych można użyć także piłek testowych, korków skręcanych lub korków ciśnieniowych, które jednak całkowicie blokują przepływ wody. W sytuacjach awaryjnych, jeśli brakuje specjalistycznych korków, można zastosować elastyczną gumową kulę o średnicy nieco większej niż średnica rury, którą należy odpowiednio zabezpieczyć.

Gdy kratka odpływowa nie może być usunięta, do zablokowania odpływu można wykorzystać fragment dętki o wymiarach większych niż otwór odpływowy. Umieszczając dętkę na podłodze wokół odpływu, należy przykryć ją kawałkiem sklejki lub deski, aby zapewnić jej stabilność. Należy unikać użycia płyty wiórowej, która pod wpływem wilgoci może ulegać degradacji.

Aby utrzymać uszczelnienie na miejscu, należy oprzeć je o sufit. Aby zapobiec uszkodzeniom sufitu, umieść deski o wymiarach dwa na cztery cale lub kawałek sklejki równolegle do sufitu. Następnie, wprowadź pionową deskę między pokrywę dętki a deskę równoległą do sufitu, zapewniając stabilność konstrukcji.

WNIOSKI

Artykuł podkreśla znaczenie odpowiedniego zabezpieczenia domów przed ryzykiem cofania się ścieków, szczególnie w obszarach narażonych na powodzie lub intensywne opady deszczu. Podkreślono, że nowoczesne domy często są wyposażone w zawory zwrotne lub przeciwprzepływowe, które skutecznie ograniczają ryzyko cofania się ścieków. Ważne jest regularne sprawdzanie tych zaworów, aby upewnić się, że są wolne od zanieczyszczeń i działają prawidłowo. Artykuł zwraca również uwagę na konieczność dokładnego rozważenia, kiedy i jak zabezpieczyć odpływy w domu, podkreślając, że każdy dom i odpływ mogą wymagać indywidualnego podejścia. Zaleca się również przygotowanie na ewentualność zalania, poprzez zainstalowanie specjalnych korków lub innych mechanizmów zabezpieczających, które mogą zapobiec wnikaniu ścieków do wnętrza domu. Autor artykułu, inż. Mariusz Krupa, podkreśla, że odpowiednie zabezpieczenie odpływów jest kluczowe dla ochrony domów przed szkodliwym wpływem ścieków, które mogą nie tylko uszkodzić budynek, ale również stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

5/5 - (3 votes)

Autor: inż. Mariusz Krupa