RADMON

Studnie chłonne | Wydajna studnia chłonna

studnie chłonne | studnia chłonna

Studnie Chłonne firmy Radmon ze Śląska

Studnie chłonne firmy Radmon to zaawansowane zbiorniki, zazwyczaj w kształcie dzwonu bez dna, wyposażone w otwory w dolnej części. Nasze produkty służą do magazynowania oraz stopniowego rozsączania w gruncie zgromadzonej wody deszczowej z dachów, a także wód pościekowych z przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Skontaktuj się z Nami: Montaż studni chłonnej

Wykorzystanie Studni Chłonnych firmy Radmon ze Śląska

Studnie chłonne oferowane przez firmę Radmon ze Śląska służą nie tylko do zagospodarowywania wody deszczowej. Mogą one być również podpięte do przydomowych oczyszczalni ścieków jako odbiorniki oczyszczonych ścieków. Dotyczy to jednak wyłącznie oczyszczalni biologicznych o wysokiej skuteczności oczyszczania.

Podłączanie studni chłonnej do drenażowej oczyszczalni ścieków jest w praktyce niezalecane, ponieważ wysoki poziom zawiesiny w ściekach może szybko doprowadzić do zamulenia studni chłonnej, co uniemożliwi jej prawidłowe działanie. Wstępnie oczyszczone ścieki sanitarne mają inny skład niż ścieki odprowadzane z biologicznej oczyszczalni ścieków z napowietrzaniem.

W przypadku prawidłowo działających przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków powyższy problem nie występuje. Dlatego studnia chłonna może być wykorzystana jako odprowadzenie oczyszczonych ścieków, przy zapewnieniu odpowiednio przepuszczalnego podłoża pod studnią (najlepszy jest żwir o dużej frakcji). W takim przypadku oczyszczone ścieki mogą być bezpiecznie odprowadzane do studzienki chłonnej.

Podczas budowy studni chłonnej, przyjmującej wodę po oczyszczalni biologicznej, należy pamiętać, aby dno urządzenia rozsączającego było oddalone minimum 1,5 metra od najwyższego użytkowego poziomu wód gruntowych.

Betonowa czy z Tworzywa? Wybór Studni Chłonnej firmy Radmon ze Śląska

Studnie chłonne produkowane przez firmę Radmon ze Śląska są dostępne w dwóch głównych technologiach: z tworzywa sztucznego i z betonu (kręgów betonowych). Każdy z tych materiałów ma swoje wady i zalety.

Studnie chłonne z tworzywa sztucznego:
-Niższe koszty transportu: Ze względu na lekkość konstrukcji, transport jest znacznie tańszy w porównaniu do ciężkich studni betonowych.
– Tańsze i łatwiejsze w montażu: Studnie z tworzywa są zwykle tańsze od betonowych odpowiedników i łatwiejsze do zainstalowania.
– Łatwy demontaż: Ewentualny demontaż po latach jest zdecydowanie prostszy i szybszy niż w przypadku betonu.

Studnie chłonne z betonu:
– Większa odporność na ściskanie: Betonowe studnie mają wyższą wytrzymałość na ściskanie, co jest ważne, choć w przypadku studni chłonnych ten parametr nie jest tak krytyczny jak przy zbiornikach najazdowych.

Podsumowanie:
Obydwa rodzaje studni chłonnych firmy Radmon ze Śląska spełniają swoje zadanie pod kątem wytrzymałościowym. Wybór studni z tworzywa sztucznego jest jednak bardziej ekonomiczny, oferując niższe koszty finansowe i energetyczne przy zachowaniu wymaganych funkcji.

Lat w branży

MIESIĄCE GWARANCJI

Oceń ten produkt