Dotacja „Moja Woda” nadal przyjmuje zgłoszenia od zainteresowanych. Dostępne jest jeszcze 5 mln zł na finansowanie.

Od czasu swojego startu w 2020 roku, inicjatywa „Moja Woda” znacząco przyczynia się do ochrony zasobów wodnych w Polsce. Aktualna edycja programu oferuje jeszcze dostępne środki na dotacje, co otwiera wyjątkową możliwość dla posiadaczy domów jednorodzinnych.

Ministerstwo prowadzące program apeluje o składanie wniosków, zwracając uwagę, że czas na aplikowanie szybko się kończy.

Jeśli jesteś zainteresowany montażem systemów zbierania wody deszczowej w ramach dostępnej dotacji, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą! Zadzwoń już teraz! Tal.: +48 609 350 293

W dostępnej puli finansowania z programu „Moja Woda” pozostaje jeszcze około 5 mln zł. Celem programu jest wspieranie ochrony zasobów wodnych przez promowanie zatrzymywania wody na prywatnych posesjach, a także wykorzystanie wody deszczowej i topniejącego śniegu.

Wsparcie finansowe do 6 tysięcy złotych

Program oferuje właścicielom domów jednorodzinnych możliwość uzyskania wsparcia finansowego do 6000 zł na zakup i montaż systemów zwiększających zdolność retencyjną wody. Jest to suma o 1000 zł większa niż w poprzednich odsłonach tego programu.

Jakie wydatki kwalifikują się do dofinansowania?

Środki z dofinansowania mogą być wykorzystane na zakup i instalację różnorodnych urządzeń, w tym:

  • Systemów do nawadniania lub innych sposobów wykorzystania zgromadzonej wody,
  • Instalacji infiltracyjnych,
  • Zbiorników retencyjnych, w tym nadziemnych i podziemnych, otwartych oraz zamkniętych,
  • Rur odprowadzających wodę deszczową.

Wartość inwestycji kwalifikującej się do wsparcia musi przekraczać 2000 zł.

Kryteria kwalifikacyjne do otrzymania wsparcia z programu „Moja Woda”

Kryteria kwalifikacyjne do otrzymania wsparcia z programu - Moja Woda
Kryteria kwalifikacyjne do otrzymania wsparcia z programu – Moja Woda

Aby zakwalifikować się do wsparcia finansowego oferowanego przez program „Moja Woda”, konieczne jest spełnienie następujących wymogów:

  • Suma dofinansowania z różnych źródeł nie może przewyższać 80% wartości kosztów kwalifikowalnych,
  • Zebrane wody opadowe oraz instalacje nie mogą być używane do celów komercyjnych,
  • Projekt musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
  • Projekt musi być utrzymany w funkcjonującym stanie przez co najmniej 3 lata po jego zakończeniu,
  • Odbiorca dofinansowania jest zobowiązany do przechowywania wszelkiej dokumentacji projektowej i dotyczącej eksploatacji systemu przez okres jego trwałości.

Moja Woda: Proces składania wniosku

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek w odpowiednim wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do wniosku konieczne jest dołączenie dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki na zakup, montaż lub instalację urządzeń objętych programem, w tym faktur lub protokołów z wykonania.

5/5 - (1 vote)

Autor: inż. Mariusz Krupa