W 2022 roku w Polsce zaobserwowano znaczący rozwój infrastruktury kanalizacyjnej. Długość sieci kanalizacyjnej w całym kraju wzrosła o 4,1 tysiąca kilometrów, co stanowi wzrost o 2,4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Jest to istotny krok w kierunku poprawy systemu gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększenia dostępności usług kanalizacyjnych dla mieszkańców.

Ponadto, liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych również wzrosła, osiągając 128,8 tysiąca nowych instalacji, co oznacza wzrost o 3,5% w stosunku do poprzedniego roku. Ten wzrost świadczy o intensywnych działaniach mających na celu zapewnienie większej liczbie gospodarstw domowych dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury kanalizacyjnej.

Przeróbka szamba na oczyszczalnię biologiczną


RADMON

+48 609 350 293
ul. Polna 12A, 42-674 Kamieniec
biuro@radmon.pl

gmina: Zbrosławice
pow. Tarnowskie Góry
woj. Śląskie, Śląsk

Wywóz szamba oraz okresowego opróżniania zawartości przydomowego szamba realizuje Firma Kamra-Trans

Nasze usługi oferujemy dla klientów województw: Śląskie, Opolskie, Małopolskie.

Jeśli jesteś z okolic: Zabrze, Gliwice, Pyskowice, Tarnowskie Góry, Bytom, Ruda Śląska, Katowice, Rybnik, Knurów, Lubliniec, Racibórz, Żory, Miasteczko Śląskie, Zbrosławice, Kamieniec, Zawada, Boniowice, Tworóg, Brynek, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Opole, Strzelce Opolskie, Zawdzkie, Kraków, Dąbrowa Górnicza , Częstochowa,Zawiercie, Zwardoń, Żywiec,Tychy, Ustroń, Węgierska Górka, Będzin, Bielsko Biała, Toszek,Koziegłowy, Kroczyce, Łaziska Górne

Sieć kanalizacyjna

Na koniec 2022 roku, rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w Polsce osiągnął znaczące wyniki. Ogólna długość sieci kanalizacyjnej w kraju wyniosła 177,6 tysiąca kilometrów, a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych osiągnęła 3,8 miliona sztuk. W porównaniu z rokiem 2021, sieć kanalizacyjna rozszerzyła się o około 4,1 tysiąca kilometrów, co stanowi wzrost o 2,4%, a liczba przyłączy do budynków mieszkalnych wzrosła o niemal 129 tysięcy sztuk, czyli o 3,5%.

Szczególnie istotny wzrost infrastruktury kanalizacyjnej odnotowano na obszarach wiejskich, gdzie sieć kanalizacyjna stanowiła 60,1% ogólnej sieci, a przyłącza do budynków mieszkalnych – 47,2%. W tych rejonach długość sieci wzrosła o 3,0 tysiąca kilometrów (2,9%), a liczba przyłączy do budynków mieszkalnych zwiększyła się o ponad 75 tysięcy sztuk (4,3%). W miastach, w tym samym okresie, wybudowano 1,1 tysiąca kilometrów sieci (wzrost o 1,6%) i zainstalowano 53,6 tysiąca przyłączy (wzrost o 2,7%).

Analizując rozwój sieci kanalizacyjnej w poszczególnych województwach, największy przyrost długości sieci zaobserwowano w województwach świętokrzyskim (3,7%), podkarpackim (3,2%) oraz lubelskim (3,0%). Natomiast najmniejszy wzrost odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (0,7%) i lubuskim (1,2%). Największe zagęszczenie sieci kanalizacyjnej występowało w województwach śląskim (146,5 km na 100 km²) i małopolskim (120,3 km na 100 km²), podczas gdy najmniejsze w województwach podlaskim (19,1 km na 100 km²) i lubelskim (29,9 km na 100 km²).

Do końca 2022 roku, odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniósł 53,1%, co oznacza wzrost o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2021. W miastach do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 75,9% budynków mieszkalnych, a na obszarach wiejskich – 39,5%.

Ilość ścieków odprowadzonych od gospodarstw domowych przez sieć kanalizacyjną w 2022 roku wyniosła 996,7 hm³, z czego 857,9 hm³ pochodziło z miast, a 138,8 hm³ z obszarów wiejskich. W porównaniu z rokiem 2021, całkowita ilość odprowadzonych ścieków wzrosła o 2,1 hm³, z czego w miastach wzrost wyniósł 0,4 hm³, a na obszarach wiejskich 1,7 hm³.

Przydomowe systemy do odprowadzania ścieków

Na koniec 2022 roku w Polsce zanotowano znaczącą liczbę przydomowych systemów do odprowadzania ścieków, która osiągnęła poziom 2 460,1 tysiąca sztuk. Z tej liczby, większość, czyli 86,0% (2 115,8 tys. sztuk), stanowiły zbiorniki bezodpływowe, podczas gdy pozostałe 14,0% (344,2 tys. sztuk) to przydomowe oczyszczalnie ścieków. Te dane świadczą o rozpowszechnieniu różnych metod odprowadzania ścieków w zależności od lokalnych warunków i potrzeb.

przydomowe systemy odprowadzania ścieków w Polsce na koniec 2022 roku
przydomowe systemy odprowadzania ścieków w Polsce na koniec 2022 roku – Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zbiorniki bezodpływowe, będące dominującym rozwiązaniem, służą do gromadzenia nieczystości ciekłych bez ich odprowadzania do systemu kanalizacyjnego, są to systemy wymagające opróżniania szamba. W 2022 roku ilość nieczystości ciekłych (ścieków bytowych) odebranych z tych zbiorników wyniosła 32,6 dam³. Z tego ogólnej ilości, 9,0 dam³ (27,6%) pochodziło z miast, co wskazuje na ich stosunkowo mniejsze wykorzystanie w obszarach miejskich, gdzie zazwyczaj lepiej rozwinięta jest centralna sieć kanalizacyjna. Natomiast na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do centralnej kanalizacji jest często ograniczony, odebrano znacznie więcej ścieków z zbiorników bezodpływowych, a mianowicie 23,6 dam³, co stanowi 72,4% całkowitej ilości. Usługi wywozu nieczystości płynnych z szamba świadczy Firma Kamra-Trans, pełna oferta wywozu szamba znajduje się TUTAJ. Firma Kamra-Trans wykonuje swoje usługi asenizacyjne w następujących miejscowościach: Zbrosławice, Ptakowice, Miedary, Wilkowice, Laryszów, Kamieniec, Wieszowa, Zawada, Karchowice, Jaśkowice, Księży Las, Połomia, Rybna, Opatowice, Repty Śląskie, Strzybnica, Pniowiec, Tarnowskie Góry, Bytom, Górniki, Stolarzowice, Sucha Góra, Tworóg, Brynek, Nowa Wieś Tworoska, Hanusek, Boruszowice, Miasteczko Śląskie, Zalew Chechło, Nowe Chechło, Świerklaniec, Orzech, Nakło Śląskie, Radzionków, Łubie, Łubki, Jasiona, Kopienica, Wielowieś, Kotków, Wojska, Szałsza, Przezchlebie, Jaśkowice, Czekanów, Gliwice, Czechowice koło Gliwic, Żerniki, Zabrze, Grzybowice, Łabędy, Świętoszowice, Pyskowice, Dzierżno, Osiedle Mikoszowina, Lubliniec, Kokotek, Pusta Kuźnica.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, choć mniej liczne, stanowią ważną alternatywę dla zbiorników bezodpływowych, szczególnie w miejscach, gdzie nie ma dostępu do centralnej sieci kanalizacyjnej. Pozwalają one na bardziej efektywne i ekologiczne zarządzanie ściekami bytowymi, redukując potrzebę ich transportu i przyczyniając się do ochrony środowiska. Ogólnie, te dane pokazują, jak ważne jest dostosowanie systemów odprowadzania ścieków do lokalnych warunków i potrzeb, a także podkreślają znaczenie inwestycji w różnorodne metody zarządzania ściekami, aby zapewnić efektywne i ekologiczne rozwiązania dla różnych obszarów kraju.

Rozwój infrastruktury komunalnej w Polsce w 2022 Roku
Rozwój infrastruktury komunalnej w Polsce w 2022 Roku

Zastosowanie filtrów antyodorowych w przydomowych systemach kanalizacyjnych

Filtr antyodorowy FANT od firmy NavoTech to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto chce skutecznie zredukować i zneutralizować nieprzyjemne zapachy wydobywające się z różnych systemów kanalizacyjnych. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć ich zastosowanie:

  1. Wszechstronność zastosowania: Filtry FANT są idealne do szerokiej gamy systemów, w tym sieciowych i przydomowych pompowni ścieków, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, a także studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Są również przydatne w zakładach przetwórstwa żywności oraz w studniach rozprężnych.
  2. Skuteczność w neutralizacji zapachów: Dzięki zaawansowanej technologii, filtry FANT efektywnie eliminują nieprzyjemne odory, poprawiając jakość powietrza wokół tych obszarów. To szczególnie ważne w miejscach, gdzie złe zapachy mogą wpływać na komfort życia lub pracy.
  3. Ochrona środowiska i zdrowia: Redukując emisję odorów, filtry przyczyniają się do ochrony środowiska i poprawy warunków zdrowotnych dla osób przebywających w pobliżu systemów kanalizacyjnych.
  4. Łatwość instalacji i obsługi: Filtry FANT są zaprojektowane z myślą o łatwości montażu i minimalnej konserwacji, co czyni je praktycznym rozwiązaniem dla wielu użytkowników.
  5. Długoterminowa efektywność: Dzięki wysokiej jakości materiałom i konstrukcji, filtry te oferują długotrwałą skuteczność, co oznacza mniej częstą potrzebę wymiany i niższe koszty eksploatacji w dłuższej perspektywie.

Rozważając te korzyści, stosowanie filtrów antyodorowych FANT od NavoTech jest zdecydowanie wartościową inwestycją dla każdego, kto chce efektywnie zarządzać problemem nieprzyjemnych zapachów w systemach kanalizacyjnych.

Podsumowanie artykułu

Artykuł przedstawia szczegółową analizę postępów w dziedzinie infrastruktury kanalizacyjnej w Polsce w 2022 roku. Wskazuje na znaczący wzrost długości sieci kanalizacyjnej o 4,1 tysiąca kilometrów, co stanowi wzrost o 2,4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych również wzrosła, osiągając 128,8 tysiąca nowych instalacji, co oznacza wzrost o 3,5% w stosunku do poprzedniego roku.

Źródło: Źródło danych GUS

Oceń ten produkt

Autor: inż. Mariusz Krupa